Home Featured Hvorfor jeg er Radikal Venstre

Hvorfor jeg er Radikal Venstre

1
Hvorfor jeg er Radikal Venstre

I 1988 kunne jeg for første gang stemme. “Atomvalget”, som det blev kaldt blev udskrevet i April 1988. De Radikale, som ellers støttede den Konservative regering med Paul Schlüter i spidsen, var meget imod atomvåben og ønskede hverken atomkræftværker eller atomvåben på dansk jord, og netop det tema var med til at udløse valget, sammen med andre udenrigspolitiske spørgsmål, som var blevet tilspidset. Men valget var også en ny mulighed for De Radikale at indgå i en regeringsdannelse. Niels Helveg gik dog efter Statsministerposten – “Nu er det forår og Niels Helveg”, som fejlede og kort efter overlod Partileder posten til Marianne Jelved.

Marianne Jelved var parlamentarisk gruppeformand og politisk ordfører, og netop Jelved talte til mig med en “fornuftspolitik”, der for mig skar igennem. Jeg har ikke kunnet finde referencer til begrebet “fornuftspolitik”, så jeg har nok selv tillagt hende dette, i kontrast til de rænkespil som man ellers må forsøge på bedste vis at gennemskue.

Retsind, lovsind, frisind og storsind

Jelveds 4 adelsmærker, som dækkede over nogle værdier som jeg kunne identificere mig med. Kampen for frihedsrettigheder for alle i vores land og en kamp mod en symbolpolitik, der kun er blevet værre og værre igennem årene. Læs evt. mine blogs om Skam.

Uddannelse, integration og civilsamfundet.

Tre hovedtemaer og områder som jeg gerne vil arbejde for og med i et Radikal politisk ærinde.

Uddannelse fordi jeg mener det er grundstenen i vores samfund, at udvikle os, blive klogere, lære, og fremme mulighederne i en fælles investering.

Jeg har selv hovedsageligt levet af at at sælge know-how og tekniske løsninger igennem 30 år, og ved hvor stigende nødvendigt det er at specialisere sig indenfor sit fag, at erhverve sig en erfaring udover det almene.

Det er primært de unge jeg tænker på, at de får et godt afsæt, og at de bidrager til et veluddannet og lærd civilsamfund, hvor fornuften vinder indpas, og uddannelsessystemet i dag er ikke fornuftigt sammensat, men en nørklet affære, sammensat at mange års forskellige hele og halve løsninger i hver sin retning, alt efter hvem der har haft magten til at ændre på det.

Integration fordi vi som veludviklede verdensborgere i et lille land, og medlemsland i et fælles EU har pligt til og interesse i at integrere andre mennesker og deres kulturer i Danmark. Vi har pligt til at behandle tilkommende med værdighed og storsind. Både igennem uddannelse, arbejde og i hele vores civilsamfund.

Civilsamfundet fordi det er det helt essentielle i vores liv og samliv med hinanden i samfundet. At vi opfører os ordentligt, og behandler andre ordentligt ! At vi sammen skaber et samfund og et fællesskab, vi kan være stolte af, også på tværs af de forskellige kulturer hvor vi lærer af hinanden og er åbne og frisindede med et retsind, som ignorerer farve og ophav og hvor vi ser og møder hinanden som dem vi er. Individer, og alle med en historie, der er berigende at fortælle og høre .. nu når vi alligevel sidder ved siden af hinanden og hygger os.

Vores civilsamfund er en del af noget mere og større end os selv. Det glemmer vi, når vi sidder ved det lokale gadekær og værner om de danske værdier og kigger skævt til de fremmede. Vi skal finde vores identitet med en videre horisont, som verdensborgere hvor afstanden imellem os bliver stadig mindre. Verden bliver mindre at anskue. Vi kommunikerer med hinanden og får nyheder med lynets hast fra alle verdensdele. Vi influerer hinanden som aldrig før, og vi bør lytte til hinanden og udvikle os sammen – med hinanden, uanset hvor i verden vi bor. Det er en kæmpe rigdom, men også med udfordringer hvor kun dialog er med til at nedbryde misforståelser og danne sympati for diversiteter.

Børn er nemme at ødelægge, og har ingen pant deri og intet at sige. Sæt dem i en lejr sammen med deres forældre, fratag dem al værdighed og omsorg, og send dem derpå tilbage til et land i krig og konflikt.

Vi har et særligt ansvar for de børn, der kommer hertil fra konflikt og krig. Vi har et særligt ansvar for ikke at ødelægge dem og deres muligheder for et liv, som de hidtil ikke har haft noget at sige om.

Vi har et ansvar for at alle, der kommer hertil bevarer sin værdighed og bliver behandlet ordentligt.

Det har aldrig været nogen hemmelighed af DF forener den laveste fællesnævner i vores samfund, og taler til dem som får deres viden og indsigt fra BT og Ekstrabladet. De som føler sig snydt og at de selv mister nogle goder ved at være storsindede. Det er ikke de med en god uddannelse og som søger større indsigt i tingene, der stemmer DF.

Det er naturligvis ikke alt som er jeg enig med de Radikale i. Langt fra … men der er en årsag til at man er blevet venner med nogle gode grundværdier at være fælles om, og stadig bliver klogere på de andre ting, som ikke skiller os ad, men som giver anledning til at udvikle os i en fælles dialog.

Jeg bliver nok aldrig tilhænger af RV’s neoliberale økonomiske politik, og jeg ved at det er med til at afholde mange fra at stemme B. Der er mere til Enhedslistens ideologi om at dem der har mest, skal yde mest. Magt SKAL forpligte. Det er i samme ånd at jeg ønsker at vi skal forpligte virksomhederne mere i de unges uddannelse og opkvalificering til erhvervslivet. Det kan alt andet lige kun være en god investering.

RV’s og dets repræsentanter laver fejl ligesom alle andre. En af de grovere fejl, synes jeg var da Ida Auken forulempede en velmenende imam fordi han angiveligt ikke ville give hånd, og kaldte ham en idiot. Et er at man gør det til et politisk ærinde om man vil give hånd eller ej, som jeg mener er en personlig og en ærlig og redelig sag. Noget andet er, hun fuldstændig går DF i bedende i deres ærinde om at man skal give hånd for at blive dansk statsborger. Pinlig og idiotisk politisk postyr fra Aukens side, og synes hun skal holde sig til sine miljømæssige ærinder, som hun gør rigtig godt.

Det er ingen hemmelighed at jeg er meget for politiets arbejde, også fra min tid i Rigspolitiet hvor jeg fik et rigtig godt indblik i Politiets arbejde og de værktøjer, de har at arbejde med. Bl.a. brugen af overvågning, som er en unik måde at skaffe evidens for en evt. forbrydelse på.

Kristian Hegaard argumenterer at overvågning stækker vores frihed. Her må jeg stå af, og kan ikke i mit hoved begribe hvordan overvågning kan begrænse vores frihed. Han er meget for at Politiet får direkte adgang til EuroPol, men altså ikke til kameraer.

Elsker Ida Auken‘s ? tanker, ideer og visioner for klimaet ! Visionær ideolog.
Fanme godt vi har Auken .. hun er en klar ledestjerne på klimaområdet.
Jeg har kritiseret hende for meget, men her og på dette område er hun absolut enestående … så fedt den profil hun har skabt for opmærksomheden på vores fælles ansvar for klimaet !
– Kunsten er at få det ned på et plan, hvor vi alle kan være med og forholde os til det
– Det formår hun. Stor respekt !


1 KOMMENTAR

  1. Kære Claus
    Kære Claus
    Tak for din interesse for min særlige julekalender i år. Hver dag sin lille tekst om en markant begivenhed i fællesskabet Danmark gennem de seneste par hundrede år på min Facebook.
    Det glæder mig, at du ser ideen i de små tekster. Det tror jeg, du gør, fordi de taler til din og min identitet som deltagere i vores fælles civilsamfund. Jeg er selv imponeret af de borgere, der gik forrest i skabelsen af vores samfund i fællesskab og frivilligt og med sans for den enkeltes personlige frihed. Ingen tvang, men gode ideer til fælles bedste.
    God jul og godt nytår fra Marianne

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.