Pileengen


Kontaktliste
Køkken
Badeværelse
Hvidevarer
Dørtelefon
El-tavle
Røgdetektor
Genveks anlæg
Gulve
Låse
Maling
VVS
Altan og Terasse
Storskrald

Hvem kontakter jeg hvornår?

Oplever du mangler i boligen, som ikke kan afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, skal du kontakte Vinding Gruppen A/S.

Kontakter du ikke Vinding Gruppen A/S i dette tilfælde, kan Vinding Gruppen A/S ikke påtage sig ansvar for eventuelle følgeskader, såfremt mulighed for rettidig udbedring ikke gives.

ADRESSE OG TELEFONLISTE

Administration  & Drift Vinding Gruppen A/S
Vindingvej 2A
7100 Vejle
ts@vinding-gruppen.dk
+45 75 85 88 11

+45 76 40 82 64

Affaldsservice Køge Kommune
Torvet 1, 4600 Køge
Affald og genbrug
koege.dk/borger/Affald-og-genbrug.aspx
+45 56 67 67 67
Kabel TV/ Bredbånd Fibia P/S (udbydes via Waooo)
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
fibia.dk
+45 70 29 24 44
Vandforsyning Klar Forsyning A/S
Revlen 2
4600 Køge
klarforsyning.dk
+45 56 65 22 22
Kundeservice:
Man.-tors.: 09:00-15:30
Fredag: 09:00-12:00
Varmeforsyning Køge Fjernvarme
Nørre Centervej 64
DK-4600 Køge
koegefjernvarme@veks.dk
koegefjernvarme.dk
+45 43 64 44 00
Elforsyning Ørsted
Teknikerbyen 25
2830 Virum
Orsted.dk
+45 72 10 20 30
Hvidevarer
Servicebutik:
Siemens Hvidevareservice
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Servicebutikkens åbningstid:
man.-tor.: kl. 8.00-16.00
fre.: kl. 9.00-14.30
+45 44 89 80 28
Man.-tor.: kl. 8.00 – 16.30
Fre.: kl. 9.00 – 15.00

Svanekøkken

Svane vedligeholdelsesvejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)
Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

HÅRDE HVIDVARER

Oplever du problemer med de hårde hvidevarer, som er installeret i boligen, skal du kontakte leverandøren af produktet direkte. Disse produkter er omfattet af købeloven og har en garantiperiode på to år fra indflytningsdato.

For hvidevares vedkommende, kan det anbefales at notere produkt- og serienumre samt leverandør oplysninger straks ved indflytning. Etiketterne der er monteret på hvidevarerne, hvor de nævnte oplysningerne står noteret, bliver slidte og ulæselige med tiden.

Find dokument til notering af serie nr. mv. i Data dokumentet nedenfor.

saml-oplysninger

 

Emhætte

Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Afløb i bruseniche

Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

 

Bruser

Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

 

Bordplade

Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

 

Ventilation / udsugning

Vejledning (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

 

Udskiftning af Toilet sæde

Det har været nødvendigt for nogle beboere at skifte toilet sædet ud.

Til reference kan man med fordel anskaffe sig denne.

Lejligheden er ”født” med hvidevarer, som alle er omfattet af normal køber garanti. Man skal dog altid selv sørge for at passe og vedligeholde maskinerne, som det står beskrevet i manualerne.

Vi vil her samle nogle af hovedtrækkene, således det daglige vedligehold er indskærpet og beskrevet i korte træk. Ved tvivl, kontroller altid manual og kontakt evt. produceren, hvis tekniske problemer opstår.

For hvidevarer (vaskemaskine, tørretumbler, køleskab, ovn, kogeplade og opvasker) skal I kontakte Siemens. Find kontaktoplysninger på Siemens her.

Vi anbefaler, at man samler alle oplysninger om hvidevarer. Find dokument til udfyldning af oplysninger her.

Dørtelefonen er inkl. tv-skærm, således det er muligt at se, hvem der ringer på. Telefonanlægget er enkelt at betjene og det er muligt både at indstille ringetonen og samtalevolumen efter individuelt behov.

Vejledning til dørtelefon (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

El-tavlen

Eltavlen, med HPFI relæ, er lokaliseret i teknikskabet. Den er ganske enkel og let at betjene. For at overskueliggøre anlægget er påsat etiketter for de enkelte grupper, således en fejlkilde let vil kunne lokaliseres.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

I forbindelse med alm. rengøring tørres afbrydere og stikkontakter i lejligheden over med en hårdt opvredet klud. Spot, anbefales rengjort en gang pr. år for at sikre ordentligt lys.

EFTERBEHANDLING

Hvis HPFI relæet kobler ud, er det tegn på afledning i installationen – et voldsomt tordenvejr, kan dog også være skyld i at anlægget kobler ud. For at lokalisere en fejl, slukkes alle sikringer i anlægget/tavlen; HPFI relæet kobles til igen og grupperne tilsluttes en af gangen. På denne fremgangsmåde findes enten frem til en fejlbehæftet brugsgenstand eller en fejl på anlægget. Er det sidste tilfældet, skal autoriseret elektriker tilkaldes.

GODE TIP

Hvert halve år, bør anlægget testes ved at trykke på testknappen. Relæet skal på testens opfordring slå fra og man skal trykke den sorte knap op, for at slå anlægget til igen. Hvis relæet ikke vil koble til igen, er det defekt og en autoriseret elektriker skal tilkaldes.

Se oversigt over EL-tavlen. El-tavle og HPFI Relæ

Vejledning ti l El-tavlen (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

RØGDETEKTOR

I lejligheden er opsat røgdetektor, som vil reagere i tilfælde af røgudvikling. For at bevare denne tryghed er det vigtigt at nedenstående vedligehold overholdes. Efter gældende regler, er røgdektoren både tilkoblet 230V og monteret med 9V batteri.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Er næppe nødvendigt,men detektoren bør ca. 2 gange årligt tørres over med en fugtig klud. Suges evt. med støvsugeren, når denne alligevel er i brug.

EFTERBEHANDLING

Batteriet vil, med ca. 30 dages varsel, udsende alarmtone, når det er ved at være brugt op.

GODE TIP

Undlad at overmale detektoren, da det vil hindre røg i at nå den indbyggede sensor. Detektoren er endvidere ikke glad for støv og vanddamp – eller andre fremmedlegemer.

Find produktbeskrivelse og brugsvejledning her.
Vejledning til røgalarmen (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Koder

Alarmtone Rødt LED-lys Forklaring
Ingen tone Blink pr. ca. 45 sek. Normal drift
Biplyd pr. ca. 45 sek. Intet blink Batteri skal udskiftes
Biplyd pr. ca. 45 sek. Blink mellem bip. Detektor skal udskiftes

Genveksanlægget sørger for et sundt indeklima og forebygger fugt og gener derved. 

Udskiftning af filtre: Dette gøres nemt ved at løsne de 2 låse med nøglen som ligger i skabet. Pladen løftes forsigtigt ud og op fra hængslerne forneden.

Derpå fjernes de 2 filtre som anvist forneden, og de nye isættes.

Quickguide til betjeningspanel (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Vejledning til anvendelse af betjeningspanel (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Exhausto Datablad (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Gulvet er BOEN 3-Stav 14mm lakeret lamelparket. Vi har valgt eg, da træet er slidstærkt, har en smuk glød og er “født” her i de koldere nordiske egne. Gulvet er lakeret med en UV-hærdet lak, som gør gulvet utrolig nemt at pleje og vedligeholde. Der er dog visse ting man skal være opmærksom på, for at bevare det flotte gulv.

DAGLIG VEDLIGEHOLD

Støvsug eller anvend tørre, bløde fibermicromopper til at fjerne støv og løst snavs. Eventuelt affald fjernes ved hjælp af kost og fejebakke. Vask gulvet efter behov med en hårdt opvredet klud eller fibermicromoppe let fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel. Hvis gulvet ikke er tørt max. 2 min. efter behandling, er der brugt for meget vand, som kan skade gulvet!

EFTERBEHANDLING

Hvis gulvet udsættes for kraftigere slid, kan det renoveres ved at maskinslibe området og lakere på ny. BOEN 3-Stavs gulve har et tykt slidlag, som kan tåler at blive slebet og lakeret gentagne gange. Gulvslibning udføres kun af fagfolk.

GODE TIP

Brug dørmåtter! Sæt fodtøj på måtte ved hoved- og altandør, da sand og vand på såler kan virke som sandpapir. Brug filtdupper på bord- og stoleben, for at undgå ridser i gulvet.

Gulvet sætter stor pris på at blive fejet/støvsuget og tørret over med en fugtig klud. Til gengæld er det ikke særlig glad for skosåler med sand under, stilethæle og katteklør.

Ønsker I at bestille ekstra nøgler, kan dette gøres ved at kontakte KS Låse her.

Vejledning til bestilling af nøgler (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

MALING OG OVERFLADER

Se farveplan herunder:

Emne Produkt Kulør
Lofter Jotun Jotaproff PVA glans 05 Ral 9010
Vægge

Væg bad

Jotun jotaproff acryl glans 07 Jotun jotaproff Akryl 25 Ral 9010

Ral 9010

Vinduer Velfac spec.  
Gerigt/paneler Beckers Snickerifinish glans 40 S 0502-Y
Rør Snickerfinish glans 40 S 0502-Y

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Malede overflader rengøres ved aftørring med en tør klud. Visse pletter kan med fordel fjernes med en opvredet klud. Over køkkenbordet har malingen fået et lag lak, som muliggør egentlig
afrensning/afvaskning.

EFTERBEHANDLING

Indenfor det første års tid vil reparationer kunne udføres med de nævnte produkter uden nævneværdige farveforskelle til følge. Senere må man påregne ommaling af hele rum eller sammenhængende dele heraf.

GODE TIP

Maling opbevares frostfrit; eksempelvis i kælderens depotrum.

Vand 

Vandmålerne er placeret i teknikskab, som typisk er i et af værelserne – her ses målere til koldt/varmt vand. Begge målere er fjernovervåget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. Oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen.
Ønsker man selv at holde øje med forbruget, er det blot at notere dette med ønsket interval, se nedenstående eksempel på skema.
Vand og el, som er tilgængeligt på fællesområder (haven, opgange, kælder og fælleslokaler) aflæses i kælder af vicevært og afregnes over fællesudgifter.

VANDMÅLER

Hver lejlighed har egne vandmålere, som viser eget reelle vandforbrug, angivet med tre decimaler.

Vejledning til vandmåler (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Dato01-06-1701-07-1701-08-1701-09-1701-10-1701-11-1701-12-17Målerstand 0      Dato01-01-1801-02-1801-03-1801-04-1801-05-1801-06-1801-07-18Målerstand

Gulvvarme 

Vejledning til gulvvarmen (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

Fjernvarme 

I teknikskabet, i entreen, ses målere til fjernvarmen. Alle målere er fjernovervåget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. De oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen. Ønsker man selv at holde øje med forbruget, er det blot at notere dette med ønsket interval. Vand og el, som er tilgængeligt på fællesområder (haven, opgange, kælder og fælleslokaler) aflæses i kælder af vicevært og afregnes over fællesudgifter.

CENTRAL- OG FJERNVARMEANLÆG

Lejligheden har gulvvarme, som styres af trådløse termostater/følere opsat i alle boligens rum og som rapporterer det aktuelle behov for opvarmning tilbage til styringen i teknikskabet. Måleren har et display, hvorpå fem forskellige oplysninger kan ses, alt efter det antal tryk man afgiver.

På målerens skærm vises umiddelbart

1. boligens forbrug i kWh med syv decimaler

tryk herefter for yderligere oplysninger:

2. forbrug af vandvolumen i m3 med to decimaler
3. Eventuel fejlmelding vises som nummerkode, se skema for fejlkoder.

Holdes knappen inde i 10 sekunder, skiftes der fra bruger- til serviceoplysninger.

Fjernvarmemåler 

Vejledning til fjernvarmemåler (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

GODT TIP

Termostaterne sikrer opvarmning i alle rum og kan justeres (øges/sænkes) iht. ønsket temperatur. Ønskes fornemmelse af varme i gulvet på badeværelset, skal der i perioder uden behov for opvarmning, skrues ekstra op for føleren i rummet. Står samtlige følere i lejligheden på 20º C på en sommerdag, vil gulvet i badeværelset føles køligt, selvom selve rummet føles lunt og behageligt – som i øvrige lokaler. Føleren i badeværelset må derfor skrues 3-4 grader højere op, for at opnå den ønskede fornemmelse af varme i gulvet.

Gulvet på altanen og tagterrasserne er af typen ”EasyPlank” og er utroligt let at vedligeholde. Det er et kompositmateriale, som f.eks. hverken kræver oliering eller afdækning til vinter og det hverken rådner eller flækker. Med en meget jævn indsats bevares det flotte udtryk i mange år. Brug af altanen og tagterrasserne, børn der leger, stole der rykkes frem og tilbage, etc. vil naturligvis
alle afsætte spor på gulvet.

Altanbrædderne bør ikke belastes med store krukker over 50kg.

DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE

Fej gulvet jævnligt og hold øje med at gulvet ikke gror til med blade og skidt på flader samt i mellemrummene. Disse forekomster indbyder alger m.m. til at tage ophold på altanen/tagterrassen.

Gulvet afvaskes med blød kost og vand, evt. iblandet et par dråber opvaskemiddel.

Vejledning til EasyPlank vedligeholdelse (åbner et .pdf dokument i et nyt vindue)

EFTERBEHANDLING

Se nedenfor.

GODE TIP

Skjolder af mad og drikke: Jo hurtigere der tørres op, jo mindre bliver skaden. Er der tale om meget genstridige pletter og skjolder kan gulvet afrenses med Patio Cleaner fyldt med et effektivt rengøringsmiddel og vand.
Alge forekomster: Kan tages med f.eks. Rodalon-opløsning.
Vanskelige pletter (olie, fedt): Kan alm. rengøring ikke fjerne pletten, kan man ty til sandpapir korn 100 og/eller en ren stålbørste, hvor man børster meget let i plankens længderetning og på en gang fjerner/reetablerer strukturen i planken. Igen – start i et hjørne, til erfaring med børstningen er opnået.
Højtryksrensning: Undgås! Det anbefales udelukkende at anvende en Patio Cleaner, idet en højtryksrenser er meget hård mod plankerne og efterlader det skadet og mere modtagelig for algetilvækst.

Vi har nu i en periode kørt med mulighed for at kunne aflevere storskrald i affaldsburet ved nr. 125. Det har givet store udfordringer med afhentning, derfor har vi været nødt til at acceptere, at der skal findes et alternativt opsamlingssted, da der ved det nuværende sted er mere end 15 meter til det sted, hvor en lastbil kan parkeres medens der tømmes, og det for langt at gå for skraldemanden. Dette på trods af, at opsamlingsstedet var godkendt af kommunen.
Bestyrelsen har derfor fået godkendt af kommunen at opsamlingsstedet for storskrald flyttes til affaldsburet ved vendeplads ind mod Domea mellem 167 og 169.
Dagrenovationscontainere flyttes derfor til andre affaldsburet i området medens container til flasker og papir bliver stående på deres nuværende placering.

Flytningen bliver iværksat den lørdag 24. august kl. 09:00 således at der fra den 24. august skal henstilles storskrald på den nye placering og dagrenovation afleveres i de øvrige affaldsbure i vores område.
Endelig en henstilling om aflevering af storskrald især pap. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt, at de containere vi har til rådighed bliver stoppet til med store papkasser. Der henstilles til alle at man læser på de skilte der er opsat hvor det meget klart og illustrativt fortælles hvad der kan komme i containerne hvad der skal bundtes. Man kan også hente app for skraldeordningen i Pileengen for at se hvornår der er afhentning af storskrald, og husk at man skal benytte adressen Boholtevej 95 for at se det.

Vi vil derfor gerne opfordre så mange beboere som muligt til at hjælpe med denne flytning, 24 august kl. 09:00, vi mødes ved nr. 125.

Parkeringsforhold.

Det er blevet vedtaget i bestyrelsen at gul plade biler samt påhængskøretøjer skal parkeres / sættes ved p-pladserne i den østlige del ved indkørsel til lejlighederne, dvs. der hvor børnehaven har deres indgang.

Depotrum.

Der er pt 3 ledige depotrum (3,6m2) tilbage i fælleshuset som vi har besluttet at vi vil leje ud vores beboere hvis man ønsker dette til en månedlig pris a 300,- kr.

Hegn.

Vi har fra bestyrelsens side valgt at ændre den tilladte hegnsmodel fra plus hegn Rondo til plus hegn Rustik.

Har man Rondo hegn kan de blive stående, men hvis man vil udskifte disse skal det være den nye model i farven antracit.

Fællesområder

Bestyrelsen er klar over at der eksisterer et problem med legepladserne og løse katte der benytter disse områder som kattebakke.

Vi er derfor i dialog med en konsulent omkring hvad vi kan gøre for at forhindre dette fremover.

Vi har besluttet at der vil blive indkøbt en sandkasse med låg til hver afdeling, og vi opfordrer derfor forældre og voksne til at hjælpe hinanden med at lukke for kassen, så kattene ikke benytter denne.

Der forventes etableret ny beplantning på fællesarealer i efteråret, der hvor planter er gået ud.

Ændringer i bestyrelsen.

Bestyrelsen må desværre sige farvel til Jørgen Beicker da han skal fraflytte foreningen, så vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Jørgen for hans store indsats i foreningen.

Dette betyder at Torben Dauding overtager efter Jørgen, og at vi derfor har en ledig plads som suppleant.

Husk at i altid kan læse mere ind på vores hjemmeside pileengenkoege.dk

Med venlig hilsen

BestyrelsenHar du kommentarer til rettelser, spørgsmål mv.?


Skriv en besked

Skriv en kommentar

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.